नेपाल सरकार

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय

सूचना विभाग

Nepali | English

नेपाल पत्रिका

  1. नेपाल द्वैमासिक, असोज/कात्तिक २०७४ - अंक २२३, सम्पदा विशेषाङ्क[ download ] New
  2. नेपाल द्वैमासिक, साउन/भदौ २०७४- अंक २२२, निजामती सेवा विशेषाङ्क[ download ]
© Department of Information, Ministry of Information & Communication.
Designed by SoftBank