नेपाल सरकार

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय

सूचना विभाग

Nepali | English

प्रवक्ता पत्रकार भेटघाट

 1. भदाै महिनाको विभागको प्रगति विवरण ।
  २०७४–०६–०४ [ download ] New
 2. सञ्चारकेन्द्रको भदाै महिनाको प्रगति विवरण ।
  २०७४–०६–०४ [ download ]
 3. सञ्चारकेन्द्रतर्फ साउन महिनाकाे प्रगति विवरण
  2074-05-07 [ download ]
 4. विभागकाे साउन महिनाकाे प्रगति विवरण
  2073-05-07 [ download ]
 5. सूचना विभागकाे बैशाख, जेठ तथा असार महिनाकाे प्रगति विवरण
  2074-04-05 [ download ]
© Department of Information, Ministry of Information & Communication.
Designed by SoftBank