नेपाल सरकार

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सूचना तथा प्रसारण विभाग

Nepali | English

प्रवक्ता पत्रकार भेटघाट

 1. २०७६ असार मसान्त सम्मको विभागको प्रगति विवरण ।
  2076-04-08 [ download ] New
 2. त्रैमासिक प्रगति विवरण(२०७५ माघ, फागुन र चैत्र)
  2076-01-09 [ download ]
 3. माघ महिनाको विभागको प्रगति विवरण ।
  २०७५/११/०२ [ download ]
 4. त्रैमासिक प्रगति विवरण (कात्तिक, म‌ंसिर र पुस)
  2075-10-11 [ download ]
 5. सूचना तथा प्रसारण विभागको कात्तिक महिनाको प्रगति विवरण
  २०७५।०८।०५ [ download ]
 6. सूचनानाको हक सम्बन्धि ऐन अनुसार विभागको साउन, भदौ तथा असोज मसान्तसम्मको प्रगति विवरण
  २०७५।०७।१४ [ download ]
 7. असोज महिनाको विभागको प्रगति विवरण ।
  2075–07–11 [ download ]
 8. भदौ महिनाको विभागको प्रगति विवरण ।
  2075–06–05 [ download ]
 9. साउन महिनाको विभागको प्रगति विवरण ।
  २०७५–०५–०६ [ download ]
 10. सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५ (३)अनुसार सूचना विभागको २०७५ वैशाख,जेठ तथा असार महिनाको विवरण [
  2075–04–17 [ download ]
 11. सूचना तथा प्रसारण विभागको २०७४ फागुन देखि २०७५ असार मसान्त सम्मको प्रगति विवरण ।
  २०७४–०४–०६ [ download ]
 12. सूचना विभाग र सञ्चारकेन्द्रको माघ महिनाको प्रगति विवरणः सूचना विभाग
  2074-11-09 [ download ]
 13. सूचना विभाग र अन्तर्गतका सञ्चारकेन्द्रहरुको पुस महिनाको प्रगति विवरण
  २०७४।१०।०९ [ download ]
 14. मंसिर महिनाको प्रगति विवरण ।
  २०७४-०९-०६ [ download ]
 15. प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण
  2074-07-13 [ download ]
 16. असोज महिनाको विभागको प्रगति विवरण।
  २०७४–०७–०५ [ download ]
 17. असोज महिनाको सञ्चारकेन्द्रको प्रगति विवरण।
  २०७४–०७–०५ [ download ]
 18. भदाै महिनाको विभागको प्रगति विवरण ।
  २०७४–०६–०४ [ download ]
 19. सञ्चारकेन्द्रको भदाै महिनाको प्रगति विवरण ।
  २०७४–०६–०४ [ download ]
 20. सञ्चारकेन्द्रतर्फ साउन महिनाकाे प्रगति विवरण
  2074-05-07 [ download ]
© Department of Information.
Designed by SoftBank