नेपाल सरकार

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय

सूचना विभाग

Nepali | English

प्रवक्ता पत्रकार भेटघाट

 1. सूचना विभाग र सञ्चारकेन्द्रहरुको कार्तिक महिनाको प्रगति विवरण
  २०७३-०८-०७ [ download ] New
 2. प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण
  2074-07-13 [ download ]
 3. असोज महिनाको विभागको प्रगति विवरण।
  २०७४–०७–०५ [ download ]
 4. असोज महिनाको सञ्चारकेन्द्रको प्रगति विवरण।
  २०७४–०७–०५ [ download ]
 5. भदाै महिनाको विभागको प्रगति विवरण ।
  २०७४–०६–०४ [ download ]
 6. सञ्चारकेन्द्रको भदाै महिनाको प्रगति विवरण ।
  २०७४–०६–०४ [ download ]
 7. सञ्चारकेन्द्रतर्फ साउन महिनाकाे प्रगति विवरण
  2074-05-07 [ download ]
 8. विभागकाे साउन महिनाकाे प्रगति विवरण
  2073-05-07 [ download ]
 9. सूचना विभागकाे बैशाख, जेठ तथा असार महिनाकाे प्रगति विवरण
  2074-04-05 [ download ]
© Department of Information, Ministry of Information & Communication.
Designed by SoftBank