नेपाल सरकार

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय

सूचना विभाग

Nepali | English

प्रवक्ता पत्रकार भेटघाट

 1. सूचना विभागकाे बैशाख, जेठ तथा असार महिनाकाे प्रगति विवरण
  2074-04-05 [ download ] New
 2. असार महिनाको प्रगती विवरण ।
  2074-04-04 [ download ]
 3. जेठ महिनाको प्रगती विवरण ।
  2074-03-04 [ download ]
 4. मासिक प्रगती विवरण (वैशाख)।
  2074-02-04 [ download ]
 5. मासिक प्रगती विवरण (चैत)।
  2074-01-02 [ download ]
 6. मासिक प्रगती विवरण (फागुन)।
  2073-12-01 [ download ]
 7. मासिक प्रगती विवरण (माघ)
  मासिक प्रगती विवरण (माघ) [ download ]
© Department of Information, Ministry of Information & Communication.
Designed by SoftBank