Government of Nepal

Ministry of Information and Communications

Department of Information

Nepali | English

Welfare Advertisement

 1. लोक कल्याणकारी विज्ञापन नमूना New
  अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान अायाेगबाट प्राप्त विज्ञापन नमूनाहरु [ download ]
 2. लोक कल्याणकारी विज्ञापन नमूना
  [ download ]
 3. लोक कल्याणकारी विज्ञापन नमूना
  लाेक सेवा अायाेग सम्बन्धि लाेकल्याणकारी विज्ञापन नमूना [ download ]
 4. मिति २०७४/०३/१४ गतेकाे निर्वाचन सम्बन्धी सन्देशहरू !!!
  २०७४ असार १४ गते निर्वाचन हुने प्रदेशबाट प्रकाशित अा.व. २०६९/७० र २०७०/७१ गरी दुई वर्ष निरन्तर वर्गीकरणमा परेका पत्रपत्रिकाहरुलाई मात्र [ download ]
 5. निर्वाचनसम्वन्धी सन्देशहरु
  [ download ]
 6. नमूना लाेककल्याणकारी विज्ञापन
  नमूना लाेककल्याणकारी विज्ञापन [ download ]
 7. लोक कल्याणकारी विज्ञापन नमूना
  विद्धुतीय हस्ताक्षरसम्बन्धी लाेककल्याणकारी विज्ञापन [ download ]
 8. लोक कल्याणकारी विज्ञापन नमूना
  महिला दिवस सम्बन्धि लाेकल्याणकारी विज्ञापन नमूना [ download ]
 9. नेवारी भाषामा संविधानका मूलभूत विशेषताहरु
  नेवारी भाषामा संविधानका मूलभूत विशेषताहरु [ download ]
 10. तामाङ भाषामा संविधानका मूलभूत विशेषताहरु
  तामाङ भाषामा संविधानका मूलभूत विशेषताहरु [ download ]
 11. थारु भाषामा संविधानका मूलभूत विशेषताहरु
  थारु भाषामा संविधानका मूलभूत विशेषताहरु [ download ]
 12. भोजपूरी भाषामा संविधानका मूलभूत विशेषताहरु
  भोजपूरी भाषामा संविधानका मूलभूत विशेषताहरु [ download ]
 13. मैथिली भाषामा संविधानका मूलभूत विशेषताहरु
  मैथिली भाषामा संविधानका मूलभूत विशेषताहरु [ download ]
 14. लोक कल्याणकारी विज्ञापन नमूना
  लोक कल्याणकारी विज्ञापन नमूना [ download ]
 15. लोक कल्याणकारी विज्ञापन नमूना
  लोक कल्याणकारी विज्ञापन नमूना [ download ]
 16. वर्गीकरणमा परेका सबै पत्रपत्रिकाहरूलार्इ अत्यन्त जरूरी सूचना
  मिति २०७२ अाश्विन ३ देिख प्रारम्भ भएकाे नेपालकाे संविधानका प्रावधानहरू लाेक कल्याणकारी विज्ञापनकाे रूपमा २०७२ कार्तिक २० गतेदेखि नै प्रकाशन गर्ने बारेकाे सूचना । [ download ]
 17. Sample Ad
  [ download ]
© Department of Information, Ministry of Information & Communication.
Designed by SoftBank