Government of Nepal

Ministry of Communication and Information Technology

Department of Information and Broadcasting

Nepali | English

News

 1. न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना
  न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना [ download ] New
 2. स्नातक तहमा पत्रकारिता विषय अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्तिको लागि आवेदन दिने सूचना ।
  [ download ]
 3. मिति २०७५ माघ १ गते पत्रकार दुर्घटना बीमा भएका पत्रकारहरुको नामावली ।
  [ download ]
 4. प्रेस विज्ञप्ति
  [ download ]
 5. दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना
  [ download ]
 6. जानकारी सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 7. नेपाल परिचय पुस्तक छपाई गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र मागको सूचनामा सच्चाइएको सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 8. नेपाल परिचय पुस्तक छपाई गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र मागको सूचना ।
  [ download ]
 9. VAT journals payment of Bhadau
  [ download ]
 10. PAN journals payment of Bhadau
  [ download ]
 11. VAT journals payment of Saun 2
  [ download ]
 12. PAN journals payment of Saun 2
  [ download ]
 13. कार्यालय सञ्चालन सामग्री सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र मागको सूचना ।
  [ download ]
 14. आ.व.२०७५।०७६ को पत्रकार दुर्घटना बीमा कार्यक्रममा सहभागिता बारेको सूचना ।
  [ download ]
 15. VAT journals payment of SAUN
  [ download ]
 16. PAN journals payment of SAUN
  [ download ]
 17. VAT journals payment of Ashar
  [ download ]
 18. PAN journals payment of Ashar
  [ download ]
 19. ०७५ साल श्रावण महिनाको पूँजीगत खर्च विवरण सार्वजनिक गरिएको
  [ download ]
 20. २०७५ श्रावण महिनाको चालु खर्च हिसाब सार्वजनिक गरिएको
  [ download ]
 21. पत्रकार दुर्घटना बीमा सम्बन्धी बाेलपत्र अाह्वानको सूचना ।
  [ download ]
 22. दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण बुझाउने समय थप गरिएकाे अत्यन्त जरूरी सूचना
  दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण बुझाउने समय थप गरिएकाे अत्यन्त जरूरी सूचना [ download ]
 23. सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले छुट दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण बुझाउने तथा श्रमजीवी विवरणमा संशाेधन गर्ने अत्यन्त जरूरी सूचना
  [ download ]
 24. दैनिक पत्रपत्रिकारहरुले लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्ने संख्या थप भएको सूचना ।
  दैनिक पत्रपत्रिकारहरुले लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्ने संख्या थप भएको सूचना । [ download ]
 25. VAT journals payment of jestha
  [ download ]
 26. PAN journals payment of Jestha
  [ download ]
 27. VAT journals payment
  [ download ]
 28. PAN journals payment
  [ download ]
 29. पत्रकार वृत्ति कोष स्थापनाका लागि 'क' वर्गको बाणिज्य बैंक छनौटको सूचना ।
  [ download ]
 30. पत्रकार वृत्तिकोषको स्थापनाका लागि 'क' वर्गको बाणिज्य बैकहरुका छनौट फारम ।
  [ download ]
 31. आ.व. २०७५।०७६ का लागि सूचि दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना ।
  [ download ]
 32. अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता सम्बन्धी सूचना ।।।
  [ download ]
 33. आ.व. २०७४।०७५ को दोस्रो चरणमा पत्रकार दुर्घटना बीमा सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती ।
  [ download ]
 34. आ.व. २०७४।०७५ को दोस्रो चरणमा पत्रकार दुर्घटना बीमा गरिएका पत्रकाहरुको नामावली ।
  [ download ]
 35. अा.व. ०७५/०७६ का लागि दरबन्दी विवरण तथा श्रमजीवी विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना
  [ download ]
 36. लिलाम बिक्री सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना ।
  [ download ]
 37. VAT Journals Payment 2075 Baisakh
  [ download ]
 38. PAN Journals Payment 2075 Baisakh
  [ download ]
 39. जेठ र असार महिनाको विल बुझाउने सम्बन्धमा ।
  जेठ र असार महिनाको विल बुझाउने सम्बन्धमा । [ download ]
 40. VAT Journals Payment 2074 Chaitra
  [ download ]
 41. PAN Journals Payment 2074 Chaitra
  [ download ]
 42. PAN Journals Payment 2074 Falgun
  [ download ]
 43. चालु आ.व. २०७४।०७५ को पत्रकार दुर्घटना बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणको बीमा भएका पत्रकारहरुको नामावली ।
  [ download ]
 44. चालु आ.व. २०७४।०७५ को पत्रकार दुर्घटना बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणको बीमा भएको सूचना ।
  [ download ]
 45. VAT Journals Payment 2075.01.07
  [ download ]
 46. PAN Journals Payment 2075.01.07
  [ download ]
 47. VAT Journals Payment 2074.12.16
  [ download ]
 48. PAN Journals Payment 2074.12.16
  [ download ]
 49. लोक कल्याणकारी विज्ञापन सम्बन्धमा ।
  लोक कल्याणकारी विज्ञापन सम्बन्धमा । [ download ]
 50. चालु आ.व. २०७४।०७५ को पत्रकार दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
  [ download ]
 51. मिडिया डाइरेक्टरी २०७५ काे विवरण अद्यावधिक सम्बन्धमा
  [ download ]
© Department of Information.
Designed by SoftBank