Government of Nepal

Ministry of Communication and Information Technology

Department of Information and Broadcasting

Nepali | English

News

 1. ०७६/०७७ काे छुट दरबन्दी तथा श्रमजीवी विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना
  [ download ] New
 2. प्रदेश नं. ३ मा एफ एम र टेलिभिजनका सक्क्कल फाइलहरू पठाइएकाे बारे सार्वजनिक सूचना
  [ download ]
 3. कार्यालय सञ्चालन सामग्री सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र मागको सूचना ।
  [ download ]
 4. वि.सं. २०७७ सालको क्यालेण्डर तथा डायरी छपाई सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र मागको सूचना ।
  [ download ]
 5. नेपाल परिचय पुस्तक छपाई गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र मागको सूचना ।
  [ download ]
 6. सार्क फोटोग्राफी प्रतियोगिता हुने सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 7. आ.व.२०७६/०७७ मा पत्रकार दुर्घटना बीमाको लागि बोलपत्र आवह्वानको सूचना ।
  [ download ]
 8. न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना
  न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना [ download ]
 9. ०७६/०७७ का लागि दरबन्दी तथा श्रमजीवी विवरण बुझाउने समय थप गरिएकाे अत्यन्त जरूरी सूचना
  [ download ]
 10. आ.व.२०७६/०७७ को लागि सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना ।
  [ download ]
 11. ०७६/०७७ का लागि दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना
  [ download ]
 12. लोककल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 13. Journals Payment for The Month of Baishakh.
  [ download ]
 14. सार्वजनिक सूचना
  सार्वजनिक सूचना [ download ]
 15. प्रेस विज्ञप्ति
  प्रेस विज्ञप्ति [ download ]
 16. जेठ र असार महिनाको बिल बुझाउने सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 17. Journals payment for the month of Magh, Fagun, Chait...
  [ download ]
 18. सूचना
  छुट भएको पत्रिका र विल दाखिला गर्ने सम्बन्धमा । [ download ]
 19. लोककल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 20. लोककल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्
  [ download ]
 21. अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता सम्बन्धी सूचना ।
  [ download ]
 22. न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना
  [ download ]
 23. Journals Payments for the month of Ashoj to Poush 2075.
  [ download ]
 24. अनलाइन नवीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
  अनलाइन नवीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना [ download ]
 25. स्नातक तहमा पत्रकारिता अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई आ.व.२०७५/०७६ को छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको सूचना/प्रेस विज्ञप्ति
  [ download ]
 26. Journals payments for the month of Ashoj to Mansir 2075
  [ download ]
 27. न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना
  न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना [ download ]
 28. स्नातक तहमा पत्रकारिता विषय अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्तिको लागि आवेदन दिने सूचना ।
  [ download ]
 29. मिति २०७५ माघ १ गते पत्रकार दुर्घटना बीमा भएका पत्रकारहरुको नामावली ।
  [ download ]
 30. प्रेस विज्ञप्ति
  [ download ]
 31. दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना
  [ download ]
 32. जानकारी सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 33. नेपाल परिचय पुस्तक छपाई गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र मागको सूचनामा सच्चाइएको सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 34. नेपाल परिचय पुस्तक छपाई गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र मागको सूचना ।
  [ download ]
 35. VAT journals payment of Bhadau
  [ download ]
 36. PAN journals payment of Bhadau
  [ download ]
 37. VAT journals payment of Saun 2
  [ download ]
 38. PAN journals payment of Saun 2
  [ download ]
 39. आ.व.२०७५।०७६ को पत्रकार दुर्घटना बीमा कार्यक्रममा सहभागिता बारेको सूचना ।
  [ download ]
 40. VAT journals payment of SAUN
  [ download ]
 41. PAN journals payment of SAUN
  [ download ]
 42. VAT journals payment of Ashar
  [ download ]
 43. PAN journals payment of Ashar
  [ download ]
 44. ०७५ साल श्रावण महिनाको पूँजीगत खर्च विवरण सार्वजनिक गरिएको
  [ download ]
 45. २०७५ श्रावण महिनाको चालु खर्च हिसाब सार्वजनिक गरिएको
  [ download ]
 46. पत्रकार दुर्घटना बीमा सम्बन्धी बाेलपत्र अाह्वानको सूचना ।
  [ download ]
 47. दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण बुझाउने समय थप गरिएकाे अत्यन्त जरूरी सूचना
  दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण बुझाउने समय थप गरिएकाे अत्यन्त जरूरी सूचना [ download ]
 48. सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले छुट दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण बुझाउने तथा श्रमजीवी विवरणमा संशाेधन गर्ने अत्यन्त जरूरी सूचना
  [ download ]
 49. दैनिक पत्रपत्रिकारहरुले लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्ने संख्या थप भएको सूचना ।
  दैनिक पत्रपत्रिकारहरुले लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्ने संख्या थप भएको सूचना । [ download ]
 50. VAT journals payment of jestha
  [ download ]
 51. PAN journals payment of Jestha
  [ download ]
 52. VAT journals payment
  [ download ]
 53. PAN journals payment
  [ download ]
 54. पत्रकार वृत्ति कोष स्थापनाका लागि 'क' वर्गको बाणिज्य बैंक छनौटको सूचना ।
  [ download ]
 55. पत्रकार वृत्तिकोषको स्थापनाका लागि 'क' वर्गको बाणिज्य बैकहरुका छनौट फारम ।
  [ download ]
 56. आ.व. २०७५।०७६ का लागि सूचि दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना ।
  [ download ]
 57. अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता सम्बन्धी सूचना ।।।
  [ download ]
 58. आ.व. २०७४।०७५ को दोस्रो चरणमा पत्रकार दुर्घटना बीमा सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती ।
  [ download ]
 59. आ.व. २०७४।०७५ को दोस्रो चरणमा पत्रकार दुर्घटना बीमा गरिएका पत्रकाहरुको नामावली ।
  [ download ]
 60. अा.व. ०७५/०७६ का लागि दरबन्दी विवरण तथा श्रमजीवी विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना
  [ download ]
 61. लिलाम बिक्री सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना ।
  [ download ]
 62. VAT Journals Payment 2075 Baisakh
  [ download ]
 63. PAN Journals Payment 2075 Baisakh
  [ download ]
 64. जेठ र असार महिनाको विल बुझाउने सम्बन्धमा ।
  जेठ र असार महिनाको विल बुझाउने सम्बन्धमा । [ download ]
 65. VAT Journals Payment 2074 Chaitra
  [ download ]
 66. PAN Journals Payment 2074 Chaitra
  [ download ]
 67. PAN Journals Payment 2074 Falgun
  [ download ]
 68. चालु आ.व. २०७४।०७५ को पत्रकार दुर्घटना बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणको बीमा भएका पत्रकारहरुको नामावली ।
  [ download ]
 69. चालु आ.व. २०७४।०७५ को पत्रकार दुर्घटना बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणको बीमा भएको सूचना ।
  [ download ]
 70. VAT Journals Payment 2075.01.07
  [ download ]
 71. PAN Journals Payment 2075.01.07
  [ download ]
 72. VAT Journals Payment 2074.12.16
  [ download ]
 73. PAN Journals Payment 2074.12.16
  [ download ]
 74. लोक कल्याणकारी विज्ञापन सम्बन्धमा ।
  लोक कल्याणकारी विज्ञापन सम्बन्धमा । [ download ]
 75. चालु आ.व. २०७४।०७५ को पत्रकार दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
  [ download ]
 76. मिडिया डाइरेक्टरी २०७५ काे विवरण अद्यावधिक सम्बन्धमा
  [ download ]
© Department of Information.
Designed by SoftBank