Government of Nepal

Ministry of Information and Communications

Department of Information

Nepali | English

News

 1. पत्रकार सेवाकालीन तालिम कार्यक्रम सम्पन्न ।
  [ download ] New
 2. राजनितिक दलकाे विज्ञापन प्रचार प्रसार सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 3. उपत्यका बाहिरका सञ्चारकर्मीहरुका लागि सवारी पास सम्बन्धी सूचना
  उपत्यका बाहिरका सञ्चारकर्मीहरुका लागि सवारी पास सम्बन्धी सूचना [ download ]
 4. निर्वाचन सवारी पास लिने सम्बन्धी सूचना
  [ download ]
 5. संसोधित तथा छुट दरबन्दी विवरण र श्रमजीवीको विवरण पठाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
  [ download ]
 6. स्थानीय तह निर्वाचन सवारी पास सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 7. निर्वाचनसम्वन्धी सन्देशहरु
  निर्वाचनसम्वन्धी सन्देशहरु [ download ]
 8. निर्वाचनसम्वन्धी सन्देशहरु प्रकाशन गर्ने सूचना
  २०७४ वैशाख ३१ गते निर्वाचन हुने प्रदेशवाट प्रकाशन हुने पत्रपत्रिकाहरुका लागि मात्र [ download ]
 9. सूचनाको हकसम्बन्धी एेनको दफा ५ अनुसारको विवरण ।
  [ download ]
 10. In Service Training Palpa
  [ download ]
 11. सूचना ।
  लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानीसम्बन्धी सूचना । [ download ]
 12. पहिलाे पत्रकार अाधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न
  [ download ]
 13. सूचना
  अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्तासम्बन्धी सूचना । [ download ]
 14. अत्यन्त जरूरी सूचना
  संसोधित तथा छुट दरबन्दी विवरण र श्रमजीवीको विवरण पठाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । [ download ]
 15. दृष्टिबिहीन अपाङ्गलाई पत्रकार आधारभूत तथा रेडियो उदघोष तालिम सम्पन्न
  दृष्टिबिहीन अपाङ्गलाई पत्रकार आधारभूत तथा रेडियो उदघोष तालिम सम्पन्न [ download ]
 16. सूचना भण्डार सम्बन्धी
  सूचना अधिकारीहरुसँग सूचना भण्डार (Information Hub) सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रम [ download ]
 17. चालु अा‍.व. २०७३/७४ को पत्रकार दुर्घटना बीमा सम्बन्धी
  चालु अा‍.व. २०७३/७४ को पहिलो चरणको पत्रकार दुर्घटना बीमा । [ download ]
 18. वार्षिक समीक्षा
  [ download ]
 19. चालु अा‍.व. २०७३/७
  चालु अा‍.व. २०७३/७४ को पहिलो चरणको पत्रकार दुर्घटना बीमा गर्ने पत्रकारहरुको नामावली । [ download ]
© Department of Information, Ministry of Information & Communication.
Designed by SoftBank