Government of Nepal

Ministry of Information and Communications

Department of Information

Nepali | English

News

 1. अा.व. ०७४/७५ काे लागि दरबन्दी तथा श्रमजीवी विवरण पठाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना !!!
  [ download ] New
 2. PAN लोक कल्याणकारी भुक्तानी
  [ download ]
 3. VAT ०७३ माघदेखि ०७४ बैशाखसम्मको लोक कल्याणकारी विज्ञापनवापतको भुक्तानी
  [ download ]
 4. संचारकर्मीहरूका लागि पाेशाक सम्बन्धी जानकारी !!!
  [ download ]
 5. मिति २०७४/०२/३१ गतेसम्म सूचना विभागमा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूकाे विवरण
  [ download ]
 6. दाेस्राे चरणकाे स्थानीय तहकाे निर्वाचनकाे लागि सवारी पास अनुमति सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 7. निर्वाचनसम्बन्धी सन्देशहरु प्रकाशन गर्ने सम्बन्धमा ।
  २०७४ असार १४ गते निर्वाचन हुने प्रदेशबाट प्रकाशित अा.व. २०६९/७० र २०७०/७१ गरी दुई वर्ष निरन्तर वर्गीकरणमा परेका पत्रपत्रिकाहरुलाई मात्र । [ download ]
 8. चालु अा.व. अन्तर्गत दास्रो चरणमा दुर्घटना बीमा भएको ७७ जना पत्रकारहरुको नामावली ।
  [ download ]
 9. फाेटाेपत्रकारहरुका लागि सेवाकालीन तालिम कार्यक्रम शुरु ।
  [ download ]
 10. पत्रकार सेवाकालीन तालिम कार्यक्रम सम्पन्न ।
  [ download ]
 11. राजनितिक दलकाे विज्ञापन प्रचार प्रसार सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 12. उपत्यका बाहिरका सञ्चारकर्मीहरुका लागि सवारी पास सम्बन्धी सूचना
  उपत्यका बाहिरका सञ्चारकर्मीहरुका लागि सवारी पास सम्बन्धी सूचना [ download ]
 13. निर्वाचन सवारी पास लिने सम्बन्धी सूचना
  [ download ]
 14. संसोधित तथा छुट दरबन्दी विवरण र श्रमजीवीको विवरण पठाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
  [ download ]
 15. स्थानीय तह निर्वाचन सवारी पास सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 16. निर्वाचनसम्वन्धी सन्देशहरु
  निर्वाचनसम्वन्धी सन्देशहरु [ download ]
 17. निर्वाचनसम्वन्धी सन्देशहरु प्रकाशन गर्ने सूचना
  २०७४ वैशाख ३१ गते निर्वाचन हुने प्रदेशवाट प्रकाशन हुने पत्रपत्रिकाहरुका लागि मात्र [ download ]
 18. सूचनाको हकसम्बन्धी एेनको दफा ५ अनुसारको विवरण ।
  [ download ]
 19. सूचना ।
  लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानीसम्बन्धी सूचना । [ download ]
 20. सूचना
  अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्तासम्बन्धी सूचना । [ download ]
 21. अत्यन्त जरूरी सूचना
  संसोधित तथा छुट दरबन्दी विवरण र श्रमजीवीको विवरण पठाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । [ download ]
 22. चालु अा‍.व. २०७३/७४ को पत्रकार दुर्घटना बीमा सम्बन्धी
  चालु अा‍.व. २०७३/७४ को पहिलो चरणको पत्रकार दुर्घटना बीमा । [ download ]
 23. चालु अा‍.व. २०७३/७
  चालु अा‍.व. २०७३/७४ को पहिलो चरणको पत्रकार दुर्घटना बीमा गर्ने पत्रकारहरुको नामावली । [ download ]
© Department of Information, Ministry of Information & Communication.
Designed by SoftBank