Government of Nepal

Ministry of Information and Communications

Department of Information

Nepali | English

News

 1. सिलबन्दी दरभाउ पत्रसम्बन्धी सूचना ।
  [ download ] New
 2. चालु अा.व. २०७४/०७५ काे "पत्रकार अाधारभूत प्रशिक्षणकाे अाशय पत्र" माग सम्बन्धी सूचना ।
  [ download ]
 3. २०७४ साल असार मसान्तसम्म दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुकाे नवीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।।
  [ download ]
 4. २०७४ असार २७ गते भएको पत्रपत्रिकाहरुको भुक्तानी VAT
  [ download ]
 5. २०७४ असार २७ गते भएको पत्रपत्रिकाहरुको भुक्तानी PAN
  [ download ]
 6. आ व २०७४/७५ को सूचीदर्तामा आवद्ध फर्महरु ।
  [ download ]
 7. मिति २०७४।०४।०२ गतेसम्म दर्ता भर्इ अनलार्इन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त अनलार्इन सञ्चार माध्यमहरुकाे विवरण
  [ download ]
 8. अा.व. ०७४/७५ काे लागि छुट दरबन्दी बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना !!!
  [ download ]
 9. VAT निर्वाचनको बिल भुक्तानी
  [ download ]
 10. PAN निर्वाचन भुक्तानी
  [ download ]
 11. अा.व. २०७३/०७४ काे पत्रकार दुर्घटना बीमा कार्यक्रम अन्तरगत तेश्रो चरणमा बीमा भएका पत्रकारहरुको नामावली ।
  [ download ]
 12. अा.व. २०७४/०७५ काे लागि सूचि दर्ता अाह्वानकाे सूचना ।
  [ download ]
 13. अा.व. ०७४/७५ काे लागि दरबन्दी तथा श्रमजीवी विवरण पठाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना !!!
  [ download ]
 14. VAT ०७३ माघदेखि ०७४ बैशाखसम्मको लोक कल्याणकारी विज्ञापनवापतको भुक्तानी
  [ download ]
 15. मिति २०७४/०२/३१ गतेसम्म सूचना विभागमा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूकाे विवरण
  [ download ]
© Department of Information, Ministry of Information & Communication.
Designed by SoftBank