Government of Nepal

Ministry of Information and Communications

Department of Information

Nepali | English

News

 1. अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता सम्बन्धी सूचना !!!
  [ download ] New
 2. अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान अायाेग सम्बन्धी लाेककल्याणकारी विज्ञापन नमूना !!
  [ download ]
 3. VAT लोक कल्याकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी
  [ download ]
 4. VAT लोक कल्याकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी
  [ download ]
 5. PAN लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनवापतको रकम भुक्तानी
  [ download ]
 6. कार्यालय सञ्चालन सामग्री खरिद गर्नको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र माग गरिएको सूचना ।
  [ download ]
 7. VAT ०७४ भाद्र महिनाको लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनवापतको रकम भुक्तानी
  [ download ]
 8. PAN २०७४ भाद्र महिनाको लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनवापतको रकम भुक्तानी
  [ download ]
 9. PAN २०७४ श्रावण महिनाको लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनवापतको रकम भुक्तानी
  [ download ]
 10. VAT २०७४ श्रावण महिनाको लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनवापतको रकम भुक्तानी
  [ download ]
 11. सञ्चार संस्थाहरुले दरबन्दी तथा श्रमजीवी विवरण बुझाउने तथा संशाेधन गर्ने अत्यन्त जरुरी सूचना !!!
  [ download ]
 12. 2074 असार मसान्तसम्म अनलाइन दर्ता प्रमाणपत्र लिएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूलाई अत्यन्त जरूरी सूचना !!!
  [ download ]
 13. मिति २०७४।०४।०२ गतेसम्म दर्ता भर्इ अनलार्इन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त अनलार्इन सञ्चार माध्यमहरुकाे विवरण
  [ download ]
 14. सिलबन्दी दरभाउ पत्रसम्बन्धी सूचना ।
  [ download ]
 15. चालु अा.व. २०७४/०७५ काे "पत्रकार अाधारभूत प्रशिक्षणकाे अाशय पत्र" माग सम्बन्धी सूचना ।
  [ download ]
 16. २०७४ साल असार मसान्तसम्म दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुकाे नवीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।।
  [ download ]
 17. २०७४ असार २७ गते भएको पत्रपत्रिकाहरुको भुक्तानी VAT
  [ download ]
 18. २०७४ असार २७ गते भएको पत्रपत्रिकाहरुको भुक्तानी PAN
  [ download ]
 19. आ व २०७४/७५ को सूचीदर्तामा आवद्ध फर्महरु ।
  [ download ]
 20. अा.व. ०७४/७५ काे लागि छुट दरबन्दी बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना !!!
  [ download ]
 21. अा.व. २०७३/०७४ काे पत्रकार दुर्घटना बीमा कार्यक्रम अन्तरगत तेश्रो चरणमा बीमा भएका पत्रकारहरुको नामावली ।
  [ download ]
 22. अा.व. ०७४/७५ काे लागि दरबन्दी तथा श्रमजीवी विवरण पठाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना !!!
  [ download ]
 23. VAT ०७३ माघदेखि ०७४ बैशाखसम्मको लोक कल्याणकारी विज्ञापनवापतको भुक्तानी
  [ download ]
© Department of Information, Ministry of Information & Communication.
Designed by SoftBank