Government of Nepal

Ministry of Communication and Information Technology

Department of Information and Broadcasting

Nepali | English

Meet The Press

 1. सूचना तथा प्रसारण विभागमा २०७६ चैत्र ९ गतेसम्म दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरु
  2076-12-12 [ download ] New
 2. साउन भदौ र असोज महिनाको त्रैमासिक प्रगति विवरण
  2076-07-07 [ download ]
 3. २०७६ असार मसान्त सम्मको विभागको प्रगति विवरण ।
  2076-04-08 [ download ]
 4. त्रैमासिक प्रगति विवरण(२०७५ माघ, फागुन र चैत्र)
  2076-01-09 [ download ]
 5. माघ महिनाको विभागको प्रगति विवरण ।
  २०७५/११/०२ [ download ]
 6. त्रैमासिक प्रगति विवरण (कात्तिक, म‌ंसिर र पुस)
  2075-10-11 [ download ]
 7. सूचना तथा प्रसारण विभागको कात्तिक महिनाको प्रगति विवरण
  २०७५।०८।०५ [ download ]
 8. सूचनानाको हक सम्बन्धि ऐन अनुसार विभागको साउन, भदौ तथा असोज मसान्तसम्मको प्रगति विवरण
  २०७५।०७।१४ [ download ]
 9. असोज महिनाको विभागको प्रगति विवरण ।
  2075–07–11 [ download ]
 10. भदौ महिनाको विभागको प्रगति विवरण ।
  2075–06–05 [ download ]
 11. साउन महिनाको विभागको प्रगति विवरण ।
  २०७५–०५–०६ [ download ]
© Department of Information.
Designed by SoftBank