Government of Nepal

Ministry of Communication and Information Technology

Department of Information and Broadcasting

Nepali | English

Meet The Press

 1. माघ महिनाको विभागको प्रगति विवरण ।
  २०७५/११/०२ [ download ] New
 2. त्रैमासिक प्रगति विवरण (कात्तिक, म‌ंसिर र पुस)
  2075-10-11 [ download ]
 3. सूचना तथा प्रसारण विभागको कात्तिक महिनाको प्रगति विवरण
  २०७५।०८।०५ [ download ]
 4. सूचनानाको हक सम्बन्धि ऐन अनुसार विभागको साउन, भदौ तथा असोज मसान्तसम्मको प्रगति विवरण
  २०७५।०७।१४ [ download ]
 5. असोज महिनाको विभागको प्रगति विवरण ।
  2075–07–11 [ download ]
 6. भदौ महिनाको विभागको प्रगति विवरण ।
  2075–06–05 [ download ]
 7. साउन महिनाको विभागको प्रगति विवरण ।
  २०७५–०५–०६ [ download ]
 8. सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५ (३)अनुसार सूचना विभागको २०७५ वैशाख,जेठ तथा असार महिनाको विवरण [
  2075–04–17 [ download ]
 9. सूचना तथा प्रसारण विभागको २०७४ फागुन देखि २०७५ असार मसान्त सम्मको प्रगति विवरण ।
  २०७४–०४–०६ [ download ]
 10. सूचना विभाग र सञ्चारकेन्द्रको माघ महिनाको प्रगति विवरणः सूचना विभाग
  2074-11-09 [ download ]
 11. सूचना विभाग र अन्तर्गतका सञ्चारकेन्द्रहरुको पुस महिनाको प्रगति विवरण
  २०७४।१०।०९ [ download ]
 12. मंसिर महिनाको प्रगति विवरण ।
  २०७४-०९-०६ [ download ]
 13. प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण
  2074-07-13 [ download ]
 14. असोज महिनाको विभागको प्रगति विवरण।
  २०७४–०७–०५ [ download ]
 15. असोज महिनाको सञ्चारकेन्द्रको प्रगति विवरण।
  २०७४–०७–०५ [ download ]
 16. भदाै महिनाको विभागको प्रगति विवरण ।
  २०७४–०६–०४ [ download ]
 17. सञ्चारकेन्द्रको भदाै महिनाको प्रगति विवरण ।
  २०७४–०६–०४ [ download ]
 18. सञ्चारकेन्द्रतर्फ साउन महिनाकाे प्रगति विवरण
  2074-05-07 [ download ]
© Department of Information.
Designed by SoftBank