Government of Nepal

Ministry of Communication and Information Technology

Department of Information and Broadcasting

Nepali | English

Downloads

 1. प्रतिबद्धता पत्र नमूना
  [ download ] New
 2. सूचना तथा प्रसारण विभागमा २०७६ बैशाख २० सम्म दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुकाे विवरण ।।
  [ download ]
 3. अनलाइन नविकरण फाराम तथा आवश्यक कागजातहरु ।
  [ download ]
 4. तलवी विवरणको नमूना
  तलवी विवरणको नमूना [ download ]
 5. न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना
  न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना [ download ]
 6. अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ताको अनुसुची फाराम तथा आवश्यक कागजातहरु ।
  [ download ]
 7. नियुक्तिपत्र, सिफारिस पत्र, श्रमजीवी विवरण, दरबन्दी विवरण, स‌स्था परिवर्तन र प्रतिलिपिका लागि नमूना फारामहरु
  [ download ]
 8. पत्रकारिता विषय अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिसम्बन्धि निवेदन_____अनूसुची-१
  [ download ]
 9. पत्रकार वृत्तिकोष स्थापनाका लागि माग गरिएको प्रस्ताव सम्बन्धी फारम
  [ download ]
 10. Requirements with Application for Press Accreditation Card to Foreign Journalists
  [ download ]
 11. अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन (पहिलो संसोधन) निर्देशिका २०७४
  [ download ]
 12. अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका
  [ download ]
 13. प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र समेतका लागि आवश्यक कागजात
  [ download ]
 14. प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र नवीकरणका लागि अावेदन फाराम
  [ download ]
 15. अध्यक्ष/प्रकाशक/महाप्रबन्धककाे परिचयपत्रका लागि भर्ने आवेदन फाराम
  [ download ]
 16. प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रका लागि अावेदन फाराम
  [ download ]
 17. Foreign Journalist Renewal Application Form
  [ download ]
 18. Foreign Journalist New Application Form
  [ download ]
© Department of Information.
Designed by SoftBank