Government of Nepal

Ministry of Communication and Information Technology

Department of Information and Broadcasting

Nepali | English

Act & Regulations

  1. लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन, प्रशारण र रकम भुक्तानी गर्ने कार्यविधि (पहिलो संशोधन), २०७५ [ लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन, प्रशारण र रकम भुक्तानी गर्ने कार्यविधि (पहिलो संशोधन), २०७५ ] New
  2. पत्रकार दुर्घटना बीमा (व्यवस्थापन) निर्देशिका,२०७० [ ]

[ more ]

© Department of Information.
Designed by SoftBank