नेपाल सरकार

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सूचना तथा प्रसारण विभाग

Nepali | English

Downloads

 1. अनलाइन दर्ताकाे अनुसुची फाराम तथा अावश्यक कागजातहरु ।
  [ download ] New
 2. Requirements with Application for Press Accreditation Card to Foreign Journalists
  [ download ]
 3. अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन (पहिलो संसोधन) निर्देशिका २०७४
  [ download ]
 4. अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका
  [ download ]
 5. अनलाइन सञ्चारमाध्यम नवीकरण गर्ने फारम
  [ download ]
 6. नियुक्तिपत्र, सिफारिस पत्र, श्रमजीवी विवरण, दरबन्दी विवरण, स‌स्था परिवर्तन र प्रतिलिपिका लागि नमूना फारामहरु
  [ download ]
 7. नेपाल सरकारद्वारा मिति २०७३ असार २८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित श्रमजीवी पत्रकार (श्रमजीवी पत्रकार, कामरदार र कर्मचारी) सम्बन्धी सूचना
  नेपाल सरकारद्वारा मिति २०७३ असार २८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित श्रमजीवी पत्रकार (श्रमजीवी पत्रकार, कामरदार र कर्मचारी) सम्बन्धी सूचना [ download ]
 8. प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र समेतका लागि आवश्यक कागजात
  [ download ]
 9. प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र नवीकरणका लागि अावेदन फाराम
  [ download ]
 10. अध्यक्ष/प्रकाशक/महाप्रबन्धककाे परिचयपत्रका लागि भर्ने आवेदन फाराम
  [ download ]
 11. प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रका लागि अावेदन फाराम
  [ download ]
 12. Foreign Journalist Renewal Application Form
  [ download ]
 13. Foreign Journalist New Application Form
  [ download ]
© Department of Information.
Designed by SoftBank