नेपाल सरकार

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय

सूचना विभाग

Nepali | English

Downloads

 1. अनलाइन दर्ता प्रत्रियाका लागि अावश्यक कागजात र अनुसूची फाराम
  अनलाइन दर्ता प्रत्रियाका लागि अावश्यक कागजात र अनुसूची फाराम [ download ] New
 2. नेपाल सरकारद्वारा मिति २०७३ असार २८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित श्रमजीवी पत्रकार (श्रमजीवी पत्रकार, कामरदार र कर्मचारी) सम्बन्धी सूचना
  नेपाल सरकारद्वारा मिति २०७३ असार २८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित श्रमजीवी पत्रकार (श्रमजीवी पत्रकार, कामरदार र कर्मचारी) सम्बन्धी सूचना [ download ]
 3. नियुक्तिपत्र, सिफारिस पत्र, श्रमजीवी विवरण, दरबन्दी विवरण, स‌स्था परिवर्तन र प्रतिलिपिका लागि नमूना फारामहरु - २०७३
  नियुक्तिपत्र, सिफारिस पत्र, श्रमजीवी विवरण, दरबन्दी विवरण, स‌स्था परिवर्तन र प्रतिलिपिका लागि नमूना फारामहरु - २०७३ [ download ]
 4. सूचना विभागसँग सम्बन्धित कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू
  सूचना विभागसँग सम्बन्धित कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू [ download ]
 5. पत्रकार दुर्घटना वीमामा समवेश पत्रकारहरूकाे नामावली
  पत्रकार दुर्घटना वीमामा समवेश पत्रकारहरूकाे नामावली [ download ]
 6. प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र समेतका लागि आवश्यक कागजात
  [ download ]
 7. प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र नवीकरणका लागि अावेदन फाराम
  [ download ]
 8. अध्यक्ष/प्रकाशक/महाप्रबन्धककाे परिचयपत्रका लागि भर्ने आवेदन फाराम
  [ download ]
 9. प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रका लागि अावेदन फाराम
  [ download ]
 10. सूचना तथा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९
  [ download ]
 11. सञ्चार क्षेत्रलाई सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भएका निर्णयहरु (२०६९/१०/१९)
  [ download ]
 12. Foreign Journalist Renewal Application Form
  [ download ]
 13. Foreign Journalist New Application Form
  [ download ]
 14. लोक कल्याणकारी विज्ञापन सम्वन्धमा परिपत्र
  [ download ]
 15. Requirements with Application for Press Accreditation Card to Foreign Journalists
  [ download ]
© Department of Information, Ministry of Information & Communication.
Designed by SoftBank