नेपाल सरकार

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय

सूचना विभाग

Nepali | English

Downloads

 1. अनलाइन सञ्चारमाध्यम नवीकरण गर्ने फारम
  [ download ] New
 2. नियुक्तिपत्र, सिफारिस पत्र, श्रमजीवी विवरण, दरबन्दी विवरण, स‌स्था परिवर्तन र प्रतिलिपिका लागि नमूना फारामहरु
  [ download ]
 3. आ.व. ०७४/७५ को दरबन्दी विवरण तथा श्रमजीवीको विवरण पठाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
  [ download ]
 4. अनलाइन दर्ता प्रत्रियाका लागि अावश्यक कागजात र अनुसूची फाराम
  अनलाइन दर्ता प्रत्रियाका लागि अावश्यक कागजात र अनुसूची फाराम [ download ]
 5. नेपाल सरकारद्वारा मिति २०७३ असार २८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित श्रमजीवी पत्रकार (श्रमजीवी पत्रकार, कामरदार र कर्मचारी) सम्बन्धी सूचना
  नेपाल सरकारद्वारा मिति २०७३ असार २८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित श्रमजीवी पत्रकार (श्रमजीवी पत्रकार, कामरदार र कर्मचारी) सम्बन्धी सूचना [ download ]
 6. सूचना विभागसँग सम्बन्धित कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू
  सूचना विभागसँग सम्बन्धित कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू [ download ]
 7. पत्रकार दुर्घटना वीमामा समवेश पत्रकारहरूकाे नामावली
  पत्रकार दुर्घटना वीमामा समवेश पत्रकारहरूकाे नामावली [ download ]
 8. प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र समेतका लागि आवश्यक कागजात
  [ download ]
 9. प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र नवीकरणका लागि अावेदन फाराम
  [ download ]
 10. अध्यक्ष/प्रकाशक/महाप्रबन्धककाे परिचयपत्रका लागि भर्ने आवेदन फाराम
  [ download ]
 11. प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रका लागि अावेदन फाराम
  [ download ]
 12. सञ्चार क्षेत्रलाई सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भएका निर्णयहरु (२०६९/१०/१९)
  [ download ]
 13. Foreign Journalist Renewal Application Form
  [ download ]
 14. Foreign Journalist New Application Form
  [ download ]
 15. Requirements with Application for Press Accreditation Card to Foreign Journalists
  [ download ]
© Department of Information, Ministry of Information & Communication.
Designed by SoftBank