नेपाल सरकार

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय

सूचना विभाग

Nepali | English

सूचना विभागको वार्षिक प्रतिवेदन

  1. वार्षिक प्रतिवेदन २०७३ New
    [ download ]
  2. वार्षिक प्रतिवेदन २०७३
    [ download ]
  3. वार्षिक प्रतिवेदन २०७३
    [ download ]
© Department of Information, Ministry of Information & Communication.
Designed by SoftBank