नेपाल सरकार

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सूचना तथा प्रसारण विभाग

Nepali | English

प्रेस विज्ञप्ति

सूचना तथा समाचारहरु

 1. वि.सं. २०७६ सालको क्यालेन्डर तथा डायरी सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र मागको सूचना । [ Published on : 2018-12-03 ]

  वि.सं. २०७६ सालको क्यालेन्डर तथा डायरी सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र मागको सूचना । New

 2. जानकारी सम्बन्धमा । [ Published on : 2018-11-29 ]

 3. नेपाल परिचय पुस्तक छपाई गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र मागको सूचनामा सच्चाइएको सम्बन्धमा । [ Published on : 2018-11-26 ]

 4. नेपाल परिचय पुस्तक छपाई गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र मागको सूचना । [ Published on : 2018-11-26 ]

 5. VAT journals payment of Bhadau [ Published on : 2018-11-11 ]

 6. PAN journals payment of Bhadau [ Published on : 2018-11-11 ]

 7. VAT journals payment of Saun 2 [ Published on : 2018-11-11 ]

 8. PAN journals payment of Saun 2 [ Published on : 2018-11-11 ]

 9. कार्यालय सञ्चालन सामग्री सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र मागको सूचना । [ Published on : 2018-11-05 ]

 10. आ.व.२०७५।०७६ को पत्रकार दुर्घटना बीमा कार्यक्रममा सहभागिता बारेको सूचना । [ Published on : 2018-11-04 ]

© Department of Information.
Designed by SoftBank