नेपाल सरकार

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय

सूचना विभाग

Nepali | English

प्रेस विज्ञप्ति

 1. प्रेस विज्ञप्ति [ Published on : 2017-03-19 ]

  प्रेस विज्ञप्ति New

 2. प्रेस विज्ञप्ती [ Published on : 2017-02-20 ]

  पत्रकार बीमा सम्बन्धी ।

 3. प्रेस विज्ञप्ती [ Published on : 2017-02-17 ]

  प्रेस विज्ञप्ती

 4. प्रेस विज्ञप्ति [ Published on : 2017-03-05 ]

  प्रेस विज्ञप्ति

 5. प्रेस विज्ञप्ति [ Published on : 2016-11-21 ]

  प्रेस विज्ञप्ति

 6. प्रेस विज्ञप्ती [ Published on : 2016-02-21 ]

  प्रेस विज्ञप्ती

सूचना तथा समाचारहरु

 1. सूचना [ Published on : 2017-03-23 ]

  अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्तासम्बन्धी सूचना । New

 2. अत्यन्त जरूरी सूचना [ Published on : 2017-03-13 ]

  संसोधित तथा छुट दरबन्दी विवरण र श्रमजीवीको विवरण पठाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

 3. दृष्टिबिहीन अपाङ्गलाई पत्रकार आधारभूत तथा रेडियो उदघोष तालिम सम्पन्न [ Published on : 2017-03-10 ]

  दृष्टिबिहीन अपाङ्गलाई पत्रकार आधारभूत तथा रेडियो उदघोष तालिम सम्पन्न

 4. सूचना भण्डार सम्बन्धी [ Published on : 2017-03-04 ]

  सूचना अधिकारीहरुसँग सूचना भण्डार (Information Hub) सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रम

 5. दृष्टिबीहिन अपाङ्ग सम्बन्धी [ Published on : 2017-03-04 ]

  दृष्टिबीहिन अपाङ्ग पत्रकार अाधारभूत रेडियो उदघोषण तालिम ।

 6. चालु अा‍.व. २०७३/७४ को पत्रकार दुर्घटना बीमा सम्बन्धी [ Published on : 2017-03-04 ]

  चालु अा‍.व. २०७३/७४ को पहिलो चरणको पत्रकार दुर्घटना बीमा ।

 7. वार्षिक समीक्षा [ Published on : 2017-03-02 ]

 8. चालु अा‍.व. २०७३/७ [ Published on : 2017-02-20 ]

  चालु अा‍.व. २०७३/७४ को पहिलो चरणको पत्रकार दुर्घटना बीमा गर्ने पत्रकारहरुको नामावली ।

 9. मित्रराष्ट्र भा [ Published on : 2016-10-29 ]

 10. अा.व. २०७३/७४ को भा [ Published on : 2016-09-06 ]

  अा.व. २०७३/७४ को भाद्र १९ गतेसम्म नयाँ/नवीकरण गरिएका पत्रकारहरूकाे नामावली सहितकाे विवरण

© Department of Information, Ministry of Information & Communication.
Designed by SoftBank