नेपाल सरकार

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सूचना तथा प्रसारण विभाग

Nepali | English

प्रेस विज्ञप्ति

सूचना तथा समाचारहरु

 1. सूचना तथा प्रसारण विभागमा २०७५ श्रावण मसान्त सम्म दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुकाे विवरण ।। [ Published on : 2018-08-21 ]

  New

 2. दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण बुझाउने समय थप गरिएकाे अत्यन्त जरूरी सूचना [ Published on : 2018-08-19 ]

  दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण बुझाउने समय थप गरिएकाे अत्यन्त जरूरी सूचना

 3. सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले छुट दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण बुझाउने तथा श्रमजीवी विवरणमा संशाेधन गर्ने अत्यन्त जरूरी सूचना [ Published on : 2018-08-12 ]

 4. दैनिक पत्रपत्रिकारहरुले लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्ने संख्या थप भएको सूचना । [ Published on : 2018-08-05 ]

  दैनिक पत्रपत्रिकारहरुले लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्ने संख्या थप भएको सूचना ।

 5. VAT journals payment of jestha [ Published on : 2018-07-25 ]

 6. PAN journals payment of Jestha [ Published on : 2018-07-25 ]

 7. VAT journals payment [ Published on : 2018-07-25 ]

 8. PAN journals payment [ Published on : 2018-07-25 ]

 9. पत्रकार वृत्ति कोष स्थापनाका लागि 'क' वर्गको बाणिज्य बैंक छनौटको सूचना । [ Published on : 2018-07-21 ]

 10. पत्रकार वृत्तिकोषको स्थापनाका लागि 'क' वर्गको बाणिज्य बैकहरुका छनौट फारम । [ Published on : 2018-07-21 ]

© Department of Information.
Designed by SoftBank