नेपाल सरकार

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सूचना तथा प्रसारण विभाग

Nepali | English

प्रेस विज्ञप्ति

सूचना तथा समाचारहरु

 1. Journals payment for the month of Magh, Fagun, Chait... [ Published on : 2019-05-22 ]

  New

 2. सूचना [ Published on : 2019-05-13 ]

  छुट भएको पत्रिका र विल दाखिला गर्ने सम्बन्धमा ।

 3. लोककल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी सम्बन्धमा । [ Published on : 2019-05-08 ]

 4. लोककल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्

 5. अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता सम्बन्धी सूचना । [ Published on : 2019-04-19 ]

 6. न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना [ Published on : 2019-04-01 ]

 7. Journals Payments for the month of Ashoj to Poush 2075. [ Published on : 2019-03-26 ]

 8. Digital Archive को लागि सामान खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना । [ Published on : 2019-03-22 ]

 9. अनलाइन नवीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना [ Published on : 2019-03-21 ]

  अनलाइन नवीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

 10. Digital Archive को लागि सामान खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना । [ Published on : 2019-03-15 ]

© Department of Information.
Designed by SoftBank