नेपाल सरकार

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय

सूचना विभाग

Nepali | English

प्रेस विज्ञप्ति

 1. प्रेस विज्ञप्ति [ Published on : 2017-04-03 ]

  New

 2. प्रेस विज्ञप्ति [ Published on : 2017-03-19 ]

  प्रेस विज्ञप्ति

 3. प्रेस विज्ञप्ती [ Published on : 2017-02-20 ]

  पत्रकार बीमा सम्बन्धी ।

 4. प्रेस विज्ञप्ती [ Published on : 2017-02-17 ]

  प्रेस विज्ञप्ती

 5. प्रेस विज्ञप्ति [ Published on : 2017-03-05 ]

  प्रेस विज्ञप्ति

 6. प्रेस विज्ञप्ति [ Published on : 2016-11-21 ]

  प्रेस विज्ञप्ति

 7. प्रेस विज्ञप्ती [ Published on : 2016-02-21 ]

  प्रेस विज्ञप्ती

सूचना तथा समाचारहरु

 1. पत्रकार सेवाकालीन तालिम कार्यक्रम सम्पन्न । [ Published on : 2017-05-22 ]

  New

 2. राजनितिक दलकाे विज्ञापन प्रचार प्रसार सम्बन्धमा । [ Published on : 2017-05-13 ]

 3. उपत्यका बाहिरका सञ्चारकर्मीहरुका लागि सवारी पास सम्बन्धी सूचना [ Published on : 2017-05-11 ]

  उपत्यका बाहिरका सञ्चारकर्मीहरुका लागि सवारी पास सम्बन्धी सूचना

 4. निर्वाचन सवारी पास लिने सम्बन्धी सूचना [ Published on : 2017-05-10 ]

 5. संसोधित तथा छुट दरबन्दी विवरण र श्रमजीवीको विवरण पठाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । [ Published on : 2017-05-05 ]

 6. स्थानीय तह निर्वाचन सवारी पास सम्बन्धमा । [ Published on : 2017-05-05 ]

 7. निर्वाचनसम्वन्धी सन्देशहरु [ Published on : 2017-05-04 ]

  निर्वाचनसम्वन्धी सन्देशहरु

 8. निर्वाचनसम्वन्धी सन्देशहरु प्रकाशन गर्ने सूचना [ Published on : 2017-05-04 ]

  २०७४ वैशाख ३१ गते निर्वाचन हुने प्रदेशवाट प्रकाशन हुने पत्रपत्रिकाहरुका लागि मात्र

 9. सूचनाको हकसम्बन्धी एेनको दफा ५ अनुसारको विवरण । [ Published on : 2017-04-27 ]

 10. In Service Training Palpa [ Published on : 2017-04-18 ]

© Department of Information, Ministry of Information & Communication.
Designed by SoftBank