नेपाल सरकार

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय

सूचना विभाग

Nepali | English

प्रेस विज्ञप्ति

 1. अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ संशाेधन सम्बन्धमा [ Published on : 2017-06-09 ]

  New

 2. प्रेस विज्ञप्ति [ Published on : 2017-06-01 ]

 3. प्रेस विज्ञप्ति [ Published on : 2017-04-03 ]

 4. प्रेस विज्ञप्ति [ Published on : 2017-03-19 ]

  प्रेस विज्ञप्ति

 5. प्रेस विज्ञप्ती [ Published on : 2017-02-20 ]

  पत्रकार बीमा सम्बन्धी ।

 6. प्रेस विज्ञप्ती [ Published on : 2017-02-17 ]

  प्रेस विज्ञप्ती

 7. प्रेस विज्ञप्ति [ Published on : 2017-03-05 ]

  प्रेस विज्ञप्ति

सूचना तथा समाचारहरु

 1. निर्वाचन आयाेगबाट प्राप्त सन्देशहरु प्रकाशन गर्ने सूचना [ Published on : 2017-11-17 ]

  New

 2. VAT लोक कल्याकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी २०७४ कार्तिक २९ गते [ Published on : 2017-11-16 ]

 3. PAN लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनवापतको रकम भुक्तानी २०७४ कार्तिक २९ गते [ Published on : 2017-11-16 ]

 4. पत्रकारिता स्नातकतह प्रथम वर्ष अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सम्बन्धी अावेदन दिने सूचना । [ Published on : 2017-11-15 ]

 5. पत्रकारिता स्नातकतह प्रथम वर्ष अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सम्बन्धी अावेदन दिने ढाँचा (अनुसूचि १) [ Published on : 2017-11-15 ]

 6. VAT लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनवापतको रकम भुक्तानी [ Published on : 2017-10-30 ]

 7. PAN लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनवापतको रकम भुक्तानी [ Published on : 2017-10-30 ]

 8. अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता सम्बन्धी सूचना !!! [ Published on : 2017-10-17 ]

 9. VAT लोक कल्याकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी [ Published on : 2017-10-13 ]

 10. VAT लोक कल्याकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी [ Published on : 2017-10-13 ]

© Department of Information, Ministry of Information & Communication.
Designed by SoftBank