नेपाल सरकार

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सूचना तथा प्रसारण विभाग

Nepali | English

प्रेस विज्ञप्ति

सूचना तथा समाचारहरु

 1. तुरुन्त प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्नु हुन । [ Published on : 2020-03-23 ]

  New

 2. नि:शुल्क प्रकाशन गरी सहयोग गर्नेबारे । [ Published on : 2020-03-23 ]

 3. नोभल कोरोना भाईरस (COVID-19) रोगको सङ्क्रमणबाट बच्ने सम्बन्धी लोककल्याणकारी विज्ञापन । [ Published on : 2020-03-20 ]

 4. नोभल कोरोना भाईरस (COVID-19) रोगको सङ्क्रमणबाट बच्ने सम्बन्धी लोककल्याणकारी विज्ञापन । [ Published on : 2020-03-18 ]

 5. बेरोजगार सूचीमा नाम दर्ता गर्ने बारे लोककल्याणकारी विज्ञापन । [ Published on : 2020-03-17 ]

 6. एमेच्योर रेडियो कन्ट्रोल अपरेटर वा एमेच्योर रेडियो सञ्चालक लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।। [ Published on : 2020-03-16 ]

  एमेच्योर रेडियो कन्ट्रोल अपरेटर वा एमेच्योर रेडियो सञ्चालक लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।।

 7. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना [ Published on : 2020-03-16 ]

  बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

 8. एमेच्योर रेडियो कन्ट्रोल अपरेटर वा एमेच्योर रेडियो सञ्चालक लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।। [ Published on : 2020-03-15 ]

  एमेच्योर रेडियो कन्ट्रोल अपरेटर वा एमेच्योर रेडियो सञ्चालक लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।।

 9. विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस सम्बन्धमा । [ Published on : 2020-03-13 ]

 10. नोभल कोरोना भाइरससम्बन्धी लोककल्याणकारी विज्ञापन । [ Published on : 2020-03-11 ]

  नोभल कोरोना भाइरससम्बन्धी लोककल्याणकारी विज्ञापन ।

© Department of Information.
Designed by SoftBank