नेपाल सरकार

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सूचना तथा प्रसारण विभाग

Nepali | English

प्रेस विज्ञप्ति

सूचना तथा समाचारहरु

 1. अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता सम्बन्धी सूचना । [ Published on : 2019-04-19 ]

  New

 2. न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना [ Published on : 2019-04-01 ]

 3. Journals Payments for the month of Ashoj to Poush 2075. [ Published on : 2019-03-26 ]

 4. Digital Archive को लागि सामान खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना । [ Published on : 2019-03-22 ]

 5. अनलाइन नवीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना [ Published on : 2019-03-21 ]

  अनलाइन नवीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

 6. Digital Archive को लागि सामान खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना । [ Published on : 2019-03-15 ]

 7. स्नातक तहमा पत्रकारिता अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई आ.व.२०७५/०७६ को छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको सूचना/प्रेस विज्ञप्ति [ Published on : 2019-03-06 ]

 8. Journals payments for the month of Ashoj to Mansir 2075 [ Published on : 2019-02-24 ]

 9. न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना [ Published on : 2019-02-06 ]

  न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना

 10. स्नातक तहमा पत्रकारिता विषय अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्तिको लागि आवेदन दिने सूचना । [ Published on : 2019-01-22 ]

© Department of Information.
Designed by SoftBank