नेपाल सरकार

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सूचना तथा प्रसारण विभाग

Nepali | English

प्रेस विज्ञप्ति

सूचना तथा समाचारहरु

 1. नवीकरणसम्बन्धी सूचना । [ Published on : 2020-05-21 ]

  नवीकरणसम्बन्धी सूचना । New

 2. सवारी पास सम्बन्धी जरुरी सूचना । [ Published on : 2020-05-20 ]

 3. सवारी पास सम्बन्धी जरुरी सूचना । [ Published on : 2020-05-20 ]

 4. लोक कल्यणकारी विज्ञापन प्रकाशन गर्ने सम्बन्धमा । [ Published on : 2020-05-19 ]

 5. २०७६ फागुनकाे लाेक कल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण [ Published on : 2020-05-13 ]

 6. आशयको सूचना सम्बन्धमा । [ Published on : 2020-05-10 ]

  आशयको सूचना सम्बन्धमा ।

 7. सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । [ Published on : 2020-05-10 ]

  सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

 8. सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । [ Published on : 2020-05-10 ]

  सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

 9. notice [ Published on : 2020-04-26 ]

 10. सूचना [ Published on : 2020-04-24 ]

 11. माघ महिनाको लोककल्याणकारी विज्ञापन वापत भुक्तानी भएको रकमको विवरण । [ Published on : 2020-04-19 ]

 12. एमेच्योर रेडियो कन्ट्रोल अपरेटर वा एमेच्योर रेडियो सञ्चालक लाइसेन्सको दरखास्त स्थगत गरिएको सूचना । [ Published on : 2020-04-09 ]

 13. तुरुन्त प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्नु हुन । [ Published on : 2020-03-23 ]

 14. नि:शुल्क प्रकाशन गरी सहयोग गर्नेबारे । [ Published on : 2020-03-23 ]

 15. नोभल कोरोना भाईरस (COVID-19) रोगको सङ्क्रमणबाट बच्ने सम्बन्धी लोककल्याणकारी विज्ञापन । [ Published on : 2020-03-20 ]

 16. नोभल कोरोना भाईरस (COVID-19) रोगको सङ्क्रमणबाट बच्ने सम्बन्धी लोककल्याणकारी विज्ञापन । [ Published on : 2020-03-18 ]

 17. बेरोजगार सूचीमा नाम दर्ता गर्ने बारे लोककल्याणकारी विज्ञापन । [ Published on : 2020-03-17 ]

 18. एमेच्योर रेडियो कन्ट्रोल अपरेटर वा एमेच्योर रेडियो सञ्चालक लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।। [ Published on : 2020-03-16 ]

  एमेच्योर रेडियो कन्ट्रोल अपरेटर वा एमेच्योर रेडियो सञ्चालक लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।।

 19. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना [ Published on : 2020-03-16 ]

  बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

 20. एमेच्योर रेडियो कन्ट्रोल अपरेटर वा एमेच्योर रेडियो सञ्चालक लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।। [ Published on : 2020-03-15 ]

  एमेच्योर रेडियो कन्ट्रोल अपरेटर वा एमेच्योर रेडियो सञ्चालक लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।।

 21. विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस सम्बन्धमा । [ Published on : 2020-03-13 ]

 22. नोभल कोरोना भाइरससम्बन्धी लोककल्याणकारी विज्ञापन । [ Published on : 2020-03-11 ]

  नोभल कोरोना भाइरससम्बन्धी लोककल्याणकारी विज्ञापन ।

 23. २०७६ पाैषकाे लाेक कल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण [ Published on : 2020-03-11 ]

  २०७६ पाैषकाे लाेक कल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण

 24. नोभल कोरोना भाइरससम्बन्धी लोककल्याणकारी विज्ञापन । [ Published on : 2020-03-10 ]

 25. थप बजेट सम्बन्धमा । [ Published on : 2020-03-01 ]

 26. थप बजेट सम्बन्धमा । [ Published on : 2020-03-01 ]

 27. पत्रपत्रिकाको नयाँ वर्गीकरण नतिजा अनुसार भुक्तानी सम्बन्धमा । [ Published on : 2020-02-27 ]

 28. Final Notice [ Published on : 2020-02-11 ]

 29. 2076 मंसीर महिनाकाे लाेककल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण [ Published on : 2020-01-29 ]

 30. NOTICE [ Published on : 2020-01-23 ]

 31. एमेच्योर रेडियो सञ्चालक लाइसेन्सको परीक्षा सम्बन्धी सूचना [ Published on : 2020-01-13 ]

 32. खर्च फाँटवारी पठाउने सम्बन्धमा । [ Published on : 2020-01-12 ]

 33. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । [ Published on : 2020-01-12 ]

 34. २०७६ कात्तिककाे लाेक कल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण [ Published on : 2019-12-24 ]

 35. सम्झौता सम्बन्धमा [ Published on : 2019-12-20 ]

 36. म्याद थप सम्बन्धी सूचना [ Published on : 2019-12-17 ]

 37. एम्योचर रेडियो कन्ट्रोल अपरेटर/रेडियो सञ्चालनक लाइसेन्सको परीक्षा सम्बन्धी सूचना । [ Published on : 2019-12-01 ]

 38. सवारी पास अनमित सम्बन्धमा [ Published on : 2019-11-29 ]

  सवारी पास अनमित सम्बन्धमा

 39. २०७६ असाेजकाे लाेक कल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण [ Published on : 2019-11-26 ]

 40. विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नेबारेकाे सार्वजनिक सूचना [ Published on : 2019-11-13 ]

 41. बोलपत्र स्वीकृतिको सूचना । [ Published on : 2019-11-07 ]

 42. लोककल्याणकारी विज्ञापन रकम भाद्रमा भुक्तानी । [ Published on : 2019-10-24 ]

 43. आम सञ्चारमाध्यमका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना [ Published on : 2019-10-22 ]

 44. २०७६श्रावणको लाेककल्याणकारी रकम भुक्तानी सम्बन्धमा । [ Published on : 2019-10-03 ]

 45. २०७६ आषाढकाे लाेक कल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण [ Published on : 2019-09-30 ]

  २०७६ आषाढकाे लाेक कल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण

 46. लोक कल्यणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी सम्बन्धमा । [ Published on : 2019-09-30 ]

  लोक कल्यणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी सम्बन्धमा ।

 47. प्रदेश नं. ३ मा एफ एम र टेलिभिजनका सक्क्कल फाइलहरू पठाइएकाे बारे सार्वजनिक सूचना [ Published on : 2019-09-08 ]

 48. कार्यालय सञ्चालन सामग्री सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र मागको सूचना । [ Published on : 2019-09-05 ]

 49. वि.सं. २०७७ सालको क्यालेण्डर तथा डायरी छपाई सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र मागको सूचना । [ Published on : 2019-08-30 ]

 50. नेपाल परिचय पुस्तक छपाई गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र मागको सूचना । [ Published on : 2019-08-28 ]

 51. आ.व.२०७६/०७७ मा पत्रकार दुर्घटना बीमाको लागि बोलपत्र आवह्वानको सूचना । [ Published on : 2019-07-31 ]

 52. न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना [ Published on : 2019-07-25 ]

  न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना

 53. ०७६/०७७ का लागि दरबन्दी तथा श्रमजीवी विवरण बुझाउने समय थप गरिएकाे अत्यन्त जरूरी सूचना [ Published on : 2019-07-17 ]

 54. आ.व.२०७६/०७७ को लागि सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना । [ Published on : 2019-07-17 ]

 55. ०७६/०७७ का लागि दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना [ Published on : 2019-07-02 ]

 56. लोककल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी सम्बन्धमा । [ Published on : 2019-06-28 ]

 57. सार्वजनिक सूचना [ Published on : 2019-06-26 ]

  सार्वजनिक सूचना

 58. प्रेस विज्ञप्ति [ Published on : 2019-06-25 ]

  प्रेस विज्ञप्ति

 59. जेठ र असार महिनाको बिल बुझाउने सम्बन्धमा । [ Published on : 2019-06-14 ]

 60. Journals payment for the month of Magh, Fagun, Chait... [ Published on : 2019-05-22 ]

 61. सूचना [ Published on : 2019-05-13 ]

  छुट भएको पत्रिका र विल दाखिला गर्ने सम्बन्धमा ।

 62. लोककल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी सम्बन्धमा । [ Published on : 2019-05-08 ]

 63. लोककल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्

 64. अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता सम्बन्धी सूचना । [ Published on : 2019-04-19 ]

 65. न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना [ Published on : 2019-04-01 ]

 66. Journals Payments for the month of Ashoj to Poush 2075. [ Published on : 2019-03-26 ]

 67. अनलाइन नवीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना [ Published on : 2019-03-21 ]

  अनलाइन नवीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

 68. स्नातक तहमा पत्रकारिता अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई आ.व.२०७५/०७६ को छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको सूचना/प्रेस विज्ञप्ति [ Published on : 2019-03-06 ]

 69. Journals payments for the month of Ashoj to Mansir 2075 [ Published on : 2019-02-24 ]

 70. न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना [ Published on : 2019-02-06 ]

  न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना

 71. स्नातक तहमा पत्रकारिता विषय अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्तिको लागि आवेदन दिने सूचना । [ Published on : 2019-01-22 ]

 72. प्रेस विज्ञप्ति [ Published on : 2019-01-15 ]

 73. जानकारी सम्बन्धमा । [ Published on : 2018-11-29 ]

 74. नेपाल परिचय पुस्तक छपाई गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र मागको सूचनामा सच्चाइएको सम्बन्धमा । [ Published on : 2018-11-26 ]

 75. नेपाल परिचय पुस्तक छपाई गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र मागको सूचना । [ Published on : 2018-11-26 ]

नियमित प्रगति विवरण

 1. सूचना तथा प्रसारण विभागमा २०७६ चैत्र ९ गतेसम्म दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरु [ Published on : 2020-03-26 ] [ 2076-12-12 ] New
 2. साउन भदौ र असोज महिनाको त्रैमासिक प्रगति विवरण [ Published on : 2020-02-23 ] [ 2076-07-07 ]
 3. २०७६ असार मसान्त सम्मको विभागको प्रगति विवरण । [ Published on : 2019-07-24 ] [ 2076-04-08 ]
 4. त्रैमासिक प्रगति विवरण(२०७५ माघ, फागुन र चैत्र) [ Published on : 2019-04-22 ] [ 2076-01-09 ]
 5. माघ महिनाको विभागको प्रगति विवरण । [ Published on : 2019-02-14 ] [ २०७५/११/०२ ]
 6. त्रैमासिक प्रगति विवरण (कात्तिक, म‌ंसिर र पुस) [ Published on : 2019-01-25 ] [ 2075-10-11 ]
 7. सूचना तथा प्रसारण विभागको कात्तिक महिनाको प्रगति विवरण [ Published on : 2018-11-21 ] [ २०७५।०८।०५ ]
 8. सूचनानाको हक सम्बन्धि ऐन अनुसार विभागको साउन, भदौ तथा असोज मसान्तसम्मको प्रगति विवरण [ Published on : 2018-10-31 ] [ २०७५।०७।१४ ]
 9. असोज महिनाको विभागको प्रगति विवरण । [ Published on : 2018-10-30 ] [ 2075–07–11 ]
 10. भदौ महिनाको विभागको प्रगति विवरण । [ Published on : 2018-09-21 ] [ 2075–06–05 ]
 11. साउन महिनाको विभागको प्रगति विवरण । [ Published on : 2018-08-22 ] [ २०७५–०५–०६ ]
© Department of Information.
Designed by SoftBank