नेपाल सरकार

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय

सूचना विभाग

Nepali | English

प्रेस विज्ञप्ति

 1. प्रेस विज्ञप्ति [ Published on : 2017-04-03 ]

  New

 2. प्रेस विज्ञप्ति [ Published on : 2017-03-19 ]

  प्रेस विज्ञप्ति

 3. प्रेस विज्ञप्ती [ Published on : 2017-02-20 ]

  पत्रकार बीमा सम्बन्धी ।

 4. प्रेस विज्ञप्ती [ Published on : 2017-02-17 ]

  प्रेस विज्ञप्ती

 5. प्रेस विज्ञप्ति [ Published on : 2017-03-05 ]

  प्रेस विज्ञप्ति

 6. प्रेस विज्ञप्ति [ Published on : 2016-11-21 ]

  प्रेस विज्ञप्ति

 7. प्रेस विज्ञप्ती [ Published on : 2016-02-21 ]

  प्रेस विज्ञप्ती

सूचना तथा समाचारहरु

 1. In Service Training Palpa [ Published on : 2017-04-18 ]

  New

 2. सूचना । [ Published on : 2017-04-03 ]

  लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानीसम्बन्धी सूचना ।

 3. पहिलाे पत्रकार अाधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न [ Published on : 2017-03-24 ]

 4. सूचना [ Published on : 2017-03-23 ]

  अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्तासम्बन्धी सूचना ।

 5. अत्यन्त जरूरी सूचना [ Published on : 2017-03-13 ]

  संसोधित तथा छुट दरबन्दी विवरण र श्रमजीवीको विवरण पठाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

 6. दृष्टिबिहीन अपाङ्गलाई पत्रकार आधारभूत तथा रेडियो उदघोष तालिम सम्पन्न [ Published on : 2017-03-10 ]

  दृष्टिबिहीन अपाङ्गलाई पत्रकार आधारभूत तथा रेडियो उदघोष तालिम सम्पन्न

 7. सूचना भण्डार सम्बन्धी [ Published on : 2017-03-04 ]

  सूचना अधिकारीहरुसँग सूचना भण्डार (Information Hub) सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रम

 8. दृष्टिबीहिन अपाङ्ग सम्बन्धी [ Published on : 2017-03-04 ]

  दृष्टिबीहिन अपाङ्ग पत्रकार अाधारभूत रेडियो उदघोषण तालिम ।

 9. चालु अा‍.व. २०७३/७४ को पत्रकार दुर्घटना बीमा सम्बन्धी [ Published on : 2017-03-04 ]

  चालु अा‍.व. २०७३/७४ को पहिलो चरणको पत्रकार दुर्घटना बीमा ।

 10. वार्षिक समीक्षा [ Published on : 2017-03-02 ]

© Department of Information, Ministry of Information & Communication.
Designed by SoftBank