नेपाल सरकार

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सूचना तथा प्रसारण विभाग

Nepali | English

प्रेस विज्ञप्ति

सूचना तथा समाचारहरु

 1. मिति २०७५ माघ १ गते पत्रकार दुर्घटना बीमा भएका पत्रकारहरुको नामावली । [ Published on : 2019-01-15 ]

  New

 2. प्रेस विज्ञप्ति [ Published on : 2019-01-15 ]

 3. दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना [ Published on : 2018-12-17 ]

 4. जानकारी सम्बन्धमा । [ Published on : 2018-11-29 ]

 5. नेपाल परिचय पुस्तक छपाई गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र मागको सूचनामा सच्चाइएको सम्बन्धमा । [ Published on : 2018-11-26 ]

 6. नेपाल परिचय पुस्तक छपाई गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र मागको सूचना । [ Published on : 2018-11-26 ]

 7. VAT journals payment of Bhadau [ Published on : 2018-11-11 ]

 8. PAN journals payment of Bhadau [ Published on : 2018-11-11 ]

 9. VAT journals payment of Saun 2 [ Published on : 2018-11-11 ]

 10. PAN journals payment of Saun 2 [ Published on : 2018-11-11 ]

© Department of Information.
Designed by SoftBank