नेपाल सरकार

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सूचना तथा प्रसारण विभाग

Nepali | English

प्रेस विज्ञप्ति

सूचना तथा समाचारहरु

 1. अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता सम्बन्धी सूचना !!!

  New

 2. आ.व. २०७४।०७५ को दोस्रो चरणमा पत्रकार दुर्घटना बीमा सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती । [ Published on : 2018-07-13 ]

 3. आ.व. २०७४।०७५ को दोस्रो चरणमा पत्रकार दुर्घटना बीमा गरिएका पत्रकाहरुको नामावली । [ Published on : 2018-07-13 ]

 4. अा.व. ०७५/०७६ का लागि दरबन्दी विवरण तथा श्रमजीवी विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना [ Published on : 2018-06-24 ]

 5. लिलाम बिक्री सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना । [ Published on : 2018-06-14 ]

 6. लोक कल्याणकारी विज्ञापन सम्बन्धमा । [ Published on : 2018-06-10 ]

 7. VAT Journals Payment 2075 Baisakh [ Published on : 2018-06-06 ]

 8. PAN Journals Payment 2075 Baisakh [ Published on : 2018-06-06 ]

 9. जेठ र असार महिनाको विल बुझाउने सम्बन्धमा । [ Published on : 2018-06-05 ]

  जेठ र असार महिनाको विल बुझाउने सम्बन्धमा ।

 10. VAT Journals Payment 2074 Chaitra [ Published on : 2018-06-05 ]

© Department of Information.
Designed by SoftBank