नेपाल सरकार

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सूचना तथा प्रसारण विभाग

Nepali | English

प्रेस विज्ञप्ति

सूचना तथा समाचारहरु

 1. VAT journals payment of Bhadau [ Published on : 2018-11-11 ]

  New

 2. PAN journals payment of Bhadau [ Published on : 2018-11-11 ]

 3. VAT journals payment of Saun 2 [ Published on : 2018-11-11 ]

 4. PAN journals payment of Saun 2 [ Published on : 2018-11-11 ]

 5. कार्यालय सञ्चालन सामग्री सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र मागको सूचना । [ Published on : 2018-11-05 ]

 6. आ.व.२०७५।०७६ को पत्रकार दुर्घटना बीमा कार्यक्रममा सहभागिता बारेको सूचना । [ Published on : 2018-11-04 ]

 7. VAT journals payment of SAUN [ Published on : 2018-10-14 ]

 8. PAN journals payment of SAUN [ Published on : 2018-10-14 ]

 9. VAT journals payment of Ashar [ Published on : 2018-10-12 ]

 10. PAN journals payment of Ashar [ Published on : 2018-10-12 ]

© Department of Information.
Designed by SoftBank