नेपाल सरकार

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सूचना तथा प्रसारण विभाग

Nepali | English

प्रेस विज्ञप्ति

सूचना तथा समाचारहरु

 1. २०७६ चैत्रमा भुक्तानी भएकाे लाेक कल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण [ Published on : 2020-07-03 ]

  New

 2. आ.व. २०७७/७८ का लागि दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण पठाउनेसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । [ Published on : 2020-06-28 ]

  New

 3. एमेच्योर रेडियो लाइसेन्स परिक्षा सम्बन्धी सूचना । [ Published on : 2020-06-16 ]

  New

 4. प्रसारण सम्बन्धी सूचना । [ Published on : 2020-06-15 ]

  New

 5. नवीकरण सम्बन्धी सूचना । [ Published on : 2020-06-15 ]

  New

 6. सेवा प्रवाह सूचारु हुने सम्बन्धी सूचना । [ Published on : 2020-06-14 ]

 7. सवारी पास सम्बन्धी जरुरी सूचना । [ Published on : 2020-05-20 ]

 8. लोक कल्यणकारी विज्ञापन प्रकाशन गर्ने सम्बन्धमा । [ Published on : 2020-05-19 ]

 9. २०७६ फागुनकाे लाेक कल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण [ Published on : 2020-05-13 ]

 10. आशयको सूचना सम्बन्धमा । [ Published on : 2020-05-10 ]

  आशयको सूचना सम्बन्धमा ।

 11. सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । [ Published on : 2020-05-10 ]

  सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

 12. सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । [ Published on : 2020-05-10 ]

  सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

 13. notice [ Published on : 2020-04-26 ]

 14. सूचना [ Published on : 2020-04-24 ]

 15. माघ महिनाको लोककल्याणकारी विज्ञापन वापत भुक्तानी भएको रकमको विवरण । [ Published on : 2020-04-19 ]

 16. एमेच्योर रेडियो कन्ट्रोल अपरेटर वा एमेच्योर रेडियो सञ्चालक लाइसेन्सको दरखास्त स्थगत गरिएको सूचना । [ Published on : 2020-04-09 ]

 17. तुरुन्त प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्नु हुन । [ Published on : 2020-03-23 ]

 18. नि:शुल्क प्रकाशन गरी सहयोग गर्नेबारे । [ Published on : 2020-03-23 ]

 19. नोभल कोरोना भाईरस (COVID-19) रोगको सङ्क्रमणबाट बच्ने सम्बन्धी लोककल्याणकारी विज्ञापन । [ Published on : 2020-03-20 ]

 20. नोभल कोरोना भाईरस (COVID-19) रोगको सङ्क्रमणबाट बच्ने सम्बन्धी लोककल्याणकारी विज्ञापन । [ Published on : 2020-03-18 ]

नियमित प्रगति विवरण

 1. सूचना तथा प्रसारण विभागमा २०७६ चैत्र ९ गतेसम्म दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरु [ Published on : 2020-03-26 ] [ 2076-12-12 ] New
 2. साउन भदौ र असोज महिनाको त्रैमासिक प्रगति विवरण [ Published on : 2020-02-23 ] [ 2076-07-07 ]
 3. २०७६ असार मसान्त सम्मको विभागको प्रगति विवरण । [ Published on : 2019-07-24 ] [ 2076-04-08 ]
 4. त्रैमासिक प्रगति विवरण(२०७५ माघ, फागुन र चैत्र) [ Published on : 2019-04-22 ] [ 2076-01-09 ]
 5. माघ महिनाको विभागको प्रगति विवरण । [ Published on : 2019-02-14 ] [ २०७५/११/०२ ]
 6. त्रैमासिक प्रगति विवरण (कात्तिक, म‌ंसिर र पुस) [ Published on : 2019-01-25 ] [ 2075-10-11 ]
 7. सूचना तथा प्रसारण विभागको कात्तिक महिनाको प्रगति विवरण [ Published on : 2018-11-21 ] [ २०७५।०८।०५ ]
 8. सूचनानाको हक सम्बन्धि ऐन अनुसार विभागको साउन, भदौ तथा असोज मसान्तसम्मको प्रगति विवरण [ Published on : 2018-10-31 ] [ २०७५।०७।१४ ]
 9. असोज महिनाको विभागको प्रगति विवरण । [ Published on : 2018-10-30 ] [ 2075–07–11 ]
 10. भदौ महिनाको विभागको प्रगति विवरण । [ Published on : 2018-09-21 ] [ 2075–06–05 ]
 11. साउन महिनाको विभागको प्रगति विवरण । [ Published on : 2018-08-22 ] [ २०७५–०५–०६ ]

ऐन, कानून, नीति तथा नियमहरु

 1. रेडियो संचार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ [ ] New
 2. अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ मा भएका संशोधनहरु । [ ]
 3. अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ [ ]
 4. रेडियो ऐन २०१४ [ ]
 5. लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन, प्रशारण र रकम भुक्तानी गर्ने कार्यविधि (पहिलो संशोधन), २०७५ [ लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन, प्रशारण र रकम भुक्तानी गर्ने कार्यविधि (पहिलो संशोधन), २०७५ ]
 6. पत्रकार दुर्घटना बीमा (व्यवस्थापन) निर्देशिका,२०७० [ ]
 7. नेपालको संविधान [ ]
 8. छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, २०४९ [ ]
 9. छापाखाना तथा प्रकाशन सम्वन्धी ऐन २०४८ [ ]
 10. विज्ञापनरहीत (Clean Feed) नीति, २०७३ [ ]
 11. राष्ट्रिय आमसंचार नीति २०७३ [ ]
© Department of Information.
Designed by SoftBank